Heeft u een melding/klacht?

Heeft u een melding/klacht?

Het voorkomen van klachten heeft onze prioriteit. Het verleden heeft geleerd dat een goede communicatie tussen school en ouders een cruciale rol speelt in het soepel laten verlopen van de samenwerking tussen leerling, ouders en school. U kunt daarom eerst uw zorg melden bij de school of, in tweede instantie,  het bestuur. Het is ook mogelijk de interne vertrouwenspersoon van de school (te vinden in de schoolgids) of de externe vertrouwenspersoon van Conexus te benaderen. Zij kunnen u wellicht verder helpen.

Externe vertrouwenspersoon Conexus

Als extern vertrouwenspersoon begeleiden wij medewerkers en ouders bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken. Onze werkwijze is preventief en integraal. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die wij krijgen, wij hebben geheimhoudingsplicht, zetten de mens centraal en helpen de betreffende persoon de oplossing te vinding die voor hem/haar goed is in relatie tot werk en werkgever. We handelen hierbij volgens de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).


Klaartje Thierry
06 - 3 64 63 811 | info@werkinvertrouwen.nl


Anke van Oostveen
06 - 4 61 94 624 | info@werkinvertrouwen.nl

Mocht u alsnog een klacht willen indienen vindt u hier de klachtenregeling van Conexus.