Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan van een vereniging of stichting. Non-profit organisaties hebben dus veelal een Raad van Toezicht. Een individueel lid van een RvT heet een toezichthouder. De RvT kent verschillende taken en verantwoordelijkheden. Deze staan in de statuten van Conexus.

Goedkeurende en controlerende rol

De RvT ziet toe op het functioneren van de bestuurders (het CvB) en de wijze waarop zij de organisatie besturen. Zij oefenen daarbij hun wettelijke en statutaire bevoegdheden uit bij vastgelegde onderwerpen zoals bijvoorbeeld het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van het jaarverslag of de strategische visie.

Klankbord

De RvT dient tegelijkertijd als klankbord voor het CvB. Zo spiegelt de RvT de strategie en ondersteunt bij strategische vraagstukken. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies.Het is dus heel belangrijk dat alle leden van de Raad onafhankelijk zijn van de organisatie en t.o.v. CvB om goed te kunnen functioneren en onafhankelijk een oordeel te kunnen vormen.

Werkgeversrol

Daarnaast stelt de RvT het CvB aan en is haar werkgever. Dit betekent dat de RvT verantwoordelijk is voor de samenstelling, het functioneren en de bezoldiging (de voorwaarden en beloning) van het CvB.

Langetermijnwaardecreatie
De Raad houdt toezicht op de langetermijnwaardecreatie van de organisatie. Dit betekent toezicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders (kinderen, ouders, personeel) voldoende zijn gewaarborgd door het College van Bestuur (CvB).Voor meer informatie zie ook: De code goed bestuur en De code goed toezicht.

Raad van Toezicht Conexus, wie is wie?

Hanneke Berben – Voorzitter RvT & lid remuneratiecommissie

Ik ben Hanneke Berben en sinds september 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht. Tussen 2008 en 2019 was ik voorzitter van het College van Bestuur van ROC Nijmegen. Sinds mijn pensionering ben ik actief als toezichthouder bij diverse organisaties in het onderwijs, welzijn en cultuur, landelijk en in de regio Nijmegen. Sinds 1972 woon ik met veel plezier in Nijmegen, en voel me zeer betrokken bij de stad en de mensen hier.

Karin van der Wielen – lid RvT & voorzitter commissie Onderwijs & Personeel

Sinds september 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast ben ik ruim 20 jaar, in verschillende rollen en sektoren, werkzaam in het HR domein. Bij Conexus heeft vakmanschap en goed werkgeverschap mijn speciale aandacht. Ik woon in Nijmegen.

Johan Klomp – lid RvT & voorzitter commissie Financiën & Huisvesting

Ik ben Johan Klomp, econoom/bankier en tot 2012 als algemeen directeur verbonden geweest aan SNS Bank, waar ik sinds 1987 werkte en waar ik vooral invulling heb gegeven aan de nieuwe koers en strategie van de retail-organisatie. ‘Anders kijken, anders denken, anders doen’ zijn vaste waardes in zowel mijn visie als mijn manier van werken. Thans ben ik zelfstandig werkzaam als interim directeur/bestuurder, financial expert en bekleed ik diverse toezichthoudende functies in het brede maatschappelijke veld.

Ronald Leushuis – lid RvT & lid commissie Financiën & Huisvesting

Mijn naam is Ronald Leushuis, ik ben sinds 2018 toezichthouder bij Conexus. Ik ben daarnaast voorzitter van de raad van bestuur van Talis, een woningcorporatie met 15.500 woningen in Nijmegen en Wijchen. Ik heb een sociaalmaatschappelijke, bedrijfskundige en bestuurskundige achtergrond. En ruime ervaring in het publiek maatschappelijke domein, onder andere bij de gemeenten Almere, Nijmegen en Eindhoven.

Sylvie Deenen – lid RvT & lid commissie Onderwijs & Personeel

Ik ben Sylvie van Deenen en vanaf juni 2024 ben ik lid van de Raad van Toezicht bij Conexus. Ik woon in Nijmegen en ben werkzaam als onderwijsdirecteur bij ROC Aventus in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Dit nadat ik jaren zowel bij woningcorporaties en een sociale werkvoorziening in het sociaalmaatschappelijk domein in diverse functies heb gewerkt, als daarnaast bij onder meer IKEA in het commerciële domein. Ik heb een financiële en bedrijfskundige achtergrond, maar zal bij Conexus ook vooral mijn bijdrage leveren vanuit mijn onderwijservaring.

Roy Beijnsberger – lid RvT & lid commissie Financiën & Huisvesting

Ik ben Roy Beijnsberger en sinds juni 2024 toezichthouder bij Conexus. Naast toezichthouder bij Conexus ben ik algemeen directeur bestuurder bij Woonbedrijf. Woonbedrijf is een woningbouwcorporatie die in Eindhoven en een aantal omliggende gemeentes ongeveer 34.000 woningen verhuurt. Ik ben in het verleden werkzaam geweest als registeraccountant en in diverse rollen bij de gemeente Eindhoven.